Центр органної музики “Лівадія”
О Центре
Органный зал
Созданные органы
Фестиваль
Пресса о нас
Наш адрес
Наш партнер:

...
Яндекс.Метрика

Концерты ежедневно
в 16.00


+380662064384
+380667614331
38(0654)312515
38(0654)315678

B1910 – 1911 роках одночасно з будiвництвом Лiвадiйського палацу велося спорудження будiвлi електростанцiї, яка згодом постачала електроенергiю для всiєї Лiвадiї. Автором проекту був перший придворний архiтектор Глiб Петрович Гущин, а сама споруда була однiєю з перших в Росiї, створених методом ковзаючої опалубки, тобто iз монолiтного залiзобетону. В 20-х роках обладнання електростанцiї було демонтовано. У звільнених приміщеннях у різний час розміщалися: їдальня, клуб, табір для військовополонених, склад, майстерні. Будівля сильно постаріла і на кінець 80-х рр. знаходилася в напівзруйнованому стані.
 Під час реконструкції був пророблений великий обсяг робіт з відновлення зруйнованих частин будівлі, а також вироблені нові декоративні елементи, що змінили зовнішній вигляд споруди. Крiм того, навколо будiвлi були вибранi тисячi тонн ґрунту, зведені пiдпiрнi стiни, зроблено металеву огорожу. З пiвнiчної сторони спецiально для розмiщення органу прибудоване додаткове примiщення.
 Заново створений iнтер'єр ввібрав в себе лiпнину, яка складається з десяткiв тисяч елементiв, бiльше нiж 100 кв.м кольорових вiтражiв, огорожу з металу, пiлястри, капiтелi тощо. Будiвля технiчного призначення внаслiдок усiх проведених робiт перетворилась у блискучий архiтектурний ансамбль.
 Новий великий орган в Лiвадiї – перший вiтчизняний інструмент такого класу, створенний на теренах колишнього Союзу та найбiльший в Українi. Орган має бiльше нiж 4600 труб. Довжина найбільшої труби сягає шести метрiв, а найменшої – всього декiлька мiлiметрiв. Труби подiленi на 69 груп (регiстрiв) i через складну систему тяг (трактури) керуються з пульту органа за допомогою чотирьох клавiатур для рук (мануалiв) та однiєї клавiатури для нiг (педалi). Для керування регiстрами на пультi розташованi 220 кнопок та важелiв.
 При будiвництвi iнструмента, його механiчних частин та труб широко використовувалась деревина мiсцевих порiд дерев: кедри (лiванський, гiмалайський, атласький), кипарис, сосна, дуб, бук, фiсташка, секвойя, iльм, деревина деяких тропiчних дерев, а також кольоровi метали: олово, свинець, мiдь, латунь. Поряд з традицiйною органною механiкою в цьому iнструментi застосованi новiтнi досягнення електронiки (оптроннi показчики, електронна пам'ять), якi дозволяють розширити технiчнi та художнi можливостi органа.
 Масштабна перебудова приміщення колишньої царської електростанції в чудовий органний зал та створення органу в ньому спричинила ще й до заснування першої української органобудівної майстерні, що не має аналогів не тільки в Україні, але й в країнах СНД.
 Таким чином, Центр органної музики «Лівадія» є самодостатнім комплексом, що містить концертний зал з органом та органну май- стерню із колективом добре навчених та досвідчених майстрів, які можуть продовжувати будувати органи світового рівня.
 Володимир Хромченко — є автором і виконавцем проекту будiвництва органа и реконструкцiї залу в органний центр. Він – директор і художнiй керiвник Центру органної музики "Лiвадiя", органiст та органобудiвник. Закiнчив Таллiннську консерваторiю по класу органа у вiдомого органiста Хуго Лепнурма.

LIVADIA ORGAN DISPOSITION


Вверх | Органный зал | Созданные органы
Фестиваль | Пресса о нас | Наш адрес
Добавьте этот 
сайт в Избранное
По-русски
English
Deutsch
Italiano
Наши новости:

С 26.11.05 по 10.12.05 в Центре органной музыки “Ливадия” проводился Международный фестиваль органной музыки “LIVADIA-FEST”.
В фестивале принимали участие органисты из Украины, Латвии, Польши, Чехии. Организаторы фестиваля: Министерство Культуры и Искусств Украины, Центр Органной Музыки “Ливадия”, Ассоциация Органистов Украины “Organum”.

Hosted by uCoz